پرسشهای متداول

پرسش و پاسخهایی که قبل از اسباب کشی و بسته بندی اثاثیه باید بدانید

هزینه بسته بندی چقدر میشود؟

هزینه بسته بندی چقدر میشود؟

هزینه بسته بندی اثاثیه منزل یکی از مهمترین پرسش های اغلب مشتریان پکرز است. در این مطلب قصد داریم تا توصیحی کامل و جامع در رابطه با بسته بندی و هزینه های مرتبط با آن ارائه نمائیم و توضیح دهیم که چرا برای بسته بندی اثاثیه تعرفه و نرخ ثابتی وجود ندارد !