اعزام نیروی کار ماهر اسباب کشی

اعزام نیروی کار آموزش دیده، ماهر و متخصص بسته بندی اثاثیه منزل و اداری ( پکیج اثاثیه ) و کارگر باربری جهت جابجایی و حمل اثاثیه و اسباب کشی در شمال تهران

اعزام نیروی کار ماهر اسباب کشی
اعزام نیروی کار ماهر اسباب کشی