اخبار

آخرین اخبار صنعت حمل و نقل و باربری، اسباب کشی

تکمیل ظرفیت روزانه در تابستان 1401

تکمیل ظرفیت روزانه در تابستان 1401

تکمیل ظرفیت روزانه پکرز در نیمه اول تابستان 1400 : در روزهای دهم مرداد تا چهاردهم مرداد ظرفیت روزانه اعزام تیم های بسته بندی اثاثیه و لوازم منزل پکرز تکمیل شد !

10 درصد تخفیف تابستانی پکرز

10 درصد تخفیف تابستانی پکرز

پکرز برای رفاه حال مشتریان گرانقدر خود 10 درصد تخفیف برای خدمات بسته بندی لوازم و اثاثیه منزل در تابستان 1401 در نظر گرفته است.