تکمیل ظرفیت روزانه در تابستان 1401

تکمیل ظرفیت روزانه پکرز در نیمه اول تابستان 1400 : در روزهای دهم مرداد تا چهاردهم مرداد ظرفیت روزانه اعزام تیم های بسته بندی اثاثیه و لوازم منزل پکرز تکمیل شد !

تکمیل ظرفیت روزانه در تابستان 1401
تکمیل ظرفیت روزانه در تابستان 1401

با تشکر از اعتماد مشتریان و ضمن عرض پوزش از تمامی همشهریان عزیز تهرانی که بخاطر تکمیل ظرفیت سرویس بسته بندی لوازم منزل ( 7 الی 9 سرویس روزانه ) نتوانستیم در خدمتشان باشیم. امیدواریم در آینده با توان بیشتر و کیفیت بالاتری در خدمت شما عزیزان باشیم.

گزارش خدمترسانی در نیمه اول تابستان 1400

سرویس های اعزامی از اول تیرماه تا 16 مرداد 1400

اخبار اسباب کشیاخبار اسباب کشیاخبار اسباب کشیاخبار اسباب کشی